Afsløringen

Persongalleriet

Retsopgøret

Fakta om affæren

Strenge straffe til alle

Under det omfattende retsopgør kom flere detaljer om smuglerierne for dagens lys. Narkopolitiet DEA havde givet en "muldvarp" et løfte om at få en lav straf, efterfølgende "genhusning" - som anklageren under sagen konsekvent omtalte løftet om en ny identitet - og 36.000 dollar (300.000 kroner) for at infiltrere narkoorganisationen. Manden havde været meddeler for DEA siden han i 1988 ved et uheld kom til at forsøge at sælge et kilo kokain til en DEA-agent.

"Muldvarpen", James Earl Richardsson, var hovedvidne, da sagen mod kaptajn Madsen og de seks danske og tre amerikanske tiltalte blev indledt under stor mediebevågenhed ved retten i Miami.

Sagen blev også baseret på Jens Peder Madsens egen tilståelse af affæren i retten, hvor han sagde, at han selv og besætningen alle havde deltaget. Han ville dog ikke noget om bagmænden.

Madsen fik sammen med en styrmand og en matros langvarige fængselsstraffe på op til 21 års fængsel.Yderligere 73 personer blev straffet for at have været med til smuglerierne eller til at aftage kokainen i USA. Ialt uddelte det amerikanske retsvæsen 1500 års fængsel til deltagerne.

Europæiske udløbere

Også i Danmark førte "Nerma"-sagen til strenge straffe. 25 personer blev tiltalt for at have været ombord på coasteren under de fire smuglertogter. Andre blev dømt for at have været med på Jens Peder Madsens tidligere skib, "Gerda Vesta". Efterforskningen havde nemlig afsløret, at han også brugte det fartøj til at smugle narko til USA. De danske deltagere i kokainsmuglingerne slap betydeligt billigere end deres gamle kaptajn: de fik straffe på op til ti års fængsel ved Østre Landsret. Endelig blev der gennemført retssager om "Nerma"-deltagere i blandt andet Irland og Finland. Og i Schweiz måtte der en retsag til, inden en del af den formodede indtjening kunne konfiskeres. Den var skjult i alpelandets banker af de formodede bagmænd og af flere af smuglerligaens medlemmer.

Tilbage til toppen.